zondag 6 oktober 2013

NIEUW: geactualiseerde versie van Moe van het moeten kiezen

Samen met Ria Grommen actualiseerden we Moe van het moeten kiezen, een boek dat in 2005 verscheen en sindsdien vijf drukken kende. Dit is dus een zesde, helemaal herwerkte druk.

Moe van het moeten kiezen

Op zoek naar een spiritualiteit van de zelfbeschikking
Over de mentale kies-pijn van de moderne mens
Over het boek
We leven in een tijd die enorme kansen en keuzes biedt: alles kan, alles mag. En toch zijn nooit eerder zoveel mensen depressief geweest.
Palliatieve-zorgarts Marc Desmet en psychologe Ria Grommen leggen in dit boek de oorzaken van dit probleem bloot. De kern van hun stelling is dat de zelfbeschikking van de hedendaagse mens een mythe is. De mens is niet tot alles in staat, maar dat hoeft ook niet.
In hun boek tonen zij hoe het anders kan: ales de mens opnieuw de band met zijn innerlijk en met zijn sociale omgeving kan herstellen en verdiepen, dan kan hij gemakkelijker omgaan met dat overaanbod van keuzes en prikkels. Zij houden daarmee een pleidooi voor zelfbeschikking)-in-verbinding.
Marc Desmet is arts en jezuïet. Hij is bekend van zijn bestsellers Is lijden mensonwaardig? en Liefde voor het werk in tijden van management. Hij studeerde filosofie aan het Centre Sèvres te Parijs en geneeskunde en theologie aan de KU Leuven. Van 1992 tot 2006 was hij teamlid van het Centrum voor Ignatiaanse Spiritualiteit Godsheide en sinds 1993 werkt hij als palliatieve-zorgarts in het Jessa Ziekenhuis te Hasselt.
Ria Grommen behaalde haar doctoraat in de psychologie aan de KU Leuven en is tot 2012 docent geweest aan het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen. Zij is bijzonder geïnteresseerd in de wisselwerking tussen de psychische en de spirituele ontwikkeling van de mens.