zondag 23 augustus 2009

Verlof

We gaan naar eind augustus. De grote verlofperiode gaat naar zijn einde. Wat heet verlof? Ooit las ik: verlof is iets anders doen. Dat klopt nogal voor mij. Ik heb drie weken niet gewerkt in het ziekenhuis. Tijdens die drie weken heb ik essentieel twee dingen gedaan.

Ik heb vijf personen begeleid gedurende acht dagen volgens de methode van de Geestelijke Oefeningen. Ik doe dat ieder jaar, en voor mezelf is het ook altijd een spirituele kuur. Ik vind het erg boeiend om mensen op weg te zetten, hen dagelijks te horen vertellen wat er gebeurt in de meditaties en daarbuiten, en te merken hoe de Geest op steeds andere manieren werkt en leven opwekt in mensen. Dagelijks fluit spelen in de liturgie en de ontmoetingen met de andere begeleiders zijn ook verfrissende aspecten van zo'n tijd.

De andere dagen van mijn verlof waren gevuld met het afwerken van een nieuw boek: 'Liefde voor het werk in tijden van management'. Het is de vrucht van een proces dat in feite exact een jaar geleden in augustus 2008 startte met het schrijven van een brief aan mijn ziekenhuismanagement. Toen had ik nog niet het idee van een boek, dat is pas gekomen nadat ik in november de brief gemaild had naar het ziekenhuismanagement en nadat ik veel reacties had gekregen. Ik ben tevreden over het resultaat, maar het heeft me nogal wat hoofdbrekens gekost. Een ziekenhuis is zowat het meest complexe 'bedrijf' dat je je kunt voorstellen, en dat zal ik geweten hebben. Ook is het een kritisch boek, maar tegelijk wilde ik ook recht doen aan 'de tegenstrever' - het managementdenken zoals dat vanuit de harde sector naar ziekenzorg en onderwijs is overgeplant. Ik hoop dat mensen er zich zullen in herkennen en er moed en hoop uit putten. In november komt het in principe uit, en op 21 november organiseer ik met UCSIA een symposium rond het thema. Alle geïnteresseerden daarheen!

O ja, ik beschik over een nieuwe wagen - eco-diesel.

Geen opmerkingen: